Εταιρία

Ποιοι είμαστε

Η εταιρία «Ελληνικά Βιοκαύσιμα» ιδρύθηκε το 2013 στην Νέα Έφεσο Πιερίας, με σκοπό την παραγωγή πέλλετ ξύλου, ξυλομπρικέτας, και πρωτοποριακά στην Ελλάδα, μπρικέτας κάρβουνου από σκόνη άνθρακα.

 

Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση που διευθύνεται από την Βασιλεία Τσικλητάρη, με πτυχιούχο Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών του Πολυτεχνείου Ιωαννίνων.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΕΤΟ2
04

Στόχοι – Αποστολή μας

Η κάλυψη των αναγκών και επιθυμιών των καταναλωτών μας, με ασφαλή προϊόντα, ποιότητα υπεροχής και προσιτές τιμές, αποτελεί το βασικό στόχο μας. Η συμβολή των εργαζομένων στην επίτευξη του στόχου αυτού, είναι καθοριστική.

 

 

Γι’αυτό και υποστηρίζουμε και προωθούμε το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, για την εξασφάλιση της ευημερίας αλλά και της προόδου τόσο της εταιρίας όσο και των συνεργατών.

Εργασία με ακεραιότητα

Η διεξαγωγή της εργασίας μας με ακεραιότητα και σεβασμό για όλους τους συνεργάτες, τους φορείς, τις κοινότητες και το περιβάλλον που ερχόμαστε σε επαφή, ήταν πάντα κύριο μέλημα της εταιρικής μας ευθύνης. Λειτουργούμε με ακεραιότητα και βαθύ αίσθημα ευθύνης γιατί πιστεύουμε ότι η μακροχρόνια πορεία μιας επιχείρησης εξαρτάται από την ποιότητα των προϊόντων της και την συνέπεια της.

ΕΡΓΑΣΙΑ
modern-productivity-concept-with-flat-design_23-2147974627

Αξιοπιστία

Η αξιοπιστία και τα αυστηρά πρότυπα ελέγχου που διακρίνουν την εταιρεία μας, θέτουν τις συνεργασίες μας σε υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης.

Περιβαλλοντική διαχείριση

Η φιλοσοφία και οι αρχές μας, «επιβάλλουν» τη διαμόρφωση του πλάνου δράσης και παραγωγής των προϊόντων μας, με αφετηρία και τέλος, ένα σχέδιο οικολογικής συνείδησης.

 

Στόχος μας είναι να λειτουργούμε με υπευθυνότητα και συνέπεια. Οι αξίες μας υποδηλώνουν την ευθύνη μας απέναντι στους εργαζομένους, τους καταναλωτές και το περιβάλλον.

 

Το μοντέλο «THINK GREEN» αποτελεί τον βασικό μοχλό εκκίνησής μας, και στηρίχτηκε εξολοκλήρου στον απόλυτο σεβασμό για το περιβάλλον, καθώς μέσα από μια σειρά μελετών και επενδυτικών ενεργειών, κατόρθωσε να παράξει προιόντα άκρως οικολογικά, 100% ανακυκλώσιμα, ενώ παράλληλα διαμόρφωσε εκείνες, που με την παραγωγή νέων προϊόντων (wood Pellet – Sawdust Briquette – Charcoal Briquette) δημιούργησαν νέες καταναλωτικές συμπεριφορές.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-3-350